Global Innovation Index 2013
28 octubre 2013

La Cornell University, l’INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han publicat la sisena edició de The Global Innovation Index (GII).

[+]
 
Capital social e innovación en Europa y en España
28 octubre 2013

La Fundació COTEC ha publicat un estudi que examina els aspectes sociològics de la innovació que analitza la relació entre el capital social i la innovació productiva. Aquest informe parteix d’un...

[+]
 
Creixement a la carta
23 setembre 2013

La UE vol promoure la especialització intel·ligent dels estats i les regions per a accelerar la recuperació econòmica. A la pràctica, això es tradueix en que cada regió escolleixi i justifiqui en...

[+]
 
Interrelació, recerca, innovació, universitat i activitat productiva
19 setembre 2013

“En el marc del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, cal incidir de manera especial en aquelles febleses que condicionen el futur del sistema de la ciència i la...

[+]
 
Declaració de Poblet
19 setembre 2013

La “Declaració de Poblet” és el fruit de les Jornades Catalunya Futura, que van tenir lloc els dies 1 i 2 de març de 2013 al Monestir de Poblet. Les Jornades Catalunya Futura van reunir, a porta...

[+]
 
Research and innovation strategies for smart specialisation
19 setembre 2013

Aquest document és una guia ràpida que permet entendre Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació (RIS3).

[+]
 
Higher education in regional and city development: Catalonia
19 setembre 2013

Els estudis sobre l'educació superior en el desenvolupament regional i de les ciutats són les eines de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mobilitzar l'...

[+]
 
OECD Reviews of Regional Innovation: Catalonia
19 setembre 2013

El 2007, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va llançar la sèrie Estudis de l'OCDE sobre innovació regional en resposta a la demanda dels governs nacionals i...

[+]
 
European Roundtable of Industrialists (ERT) vision for a competitive Europe in 2025
19 setembre 2013

Aquest document resumeix la visió de l'European Roundtable of Industrialists (ERT) per a una Europa competitiva en 2025 i ofereix recomanacions de política per als propers cinc anys.

[+]
 
Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2011
19 setembre 2013

“La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, l'Informe Anual de l'R+D i la...

[+]
 

Arxiu de publicacions