Data publicació: 
13 desembre 2018
Autor: 
Guy Haug, Pello Salaburu, Senén Barro, Josep M. Vilalta, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, María Ramos, Francisco Marcellán, María Antonia García Benau, Juan Hernández Armenteros i Blas Furió Párraga

Aquest nou document reprèn qüestions que són presents en el debat públic i obre nous interrogants que ajudin a entendre una mica millor el sentit de les sinergies entre les universitats i les empreses.

Amb les notes per a la discussió que proposen els seus autors (Guy Haug, Pello Salaburu, Senén Barro, Josep M. Vilalta, Federico Gutiérrez-Solana, Maria Ramos, Francisco Marcellán, María Antonia García Benau, Juan Hernández Armenteros i Blas Furió Párraga) Studia XXI pretén donar una mica de llum sobre algunes qüestions que haurien de caracteritzar una àmplia conversa en la qual tots ens sentim representats, perquè estem convençuts que els vincles entre el sistema productiu i el sistema educatiu han de ser reconsiderats, amb lucidesa i amb flexibilitat.

Informe disponible en pdf: http://www.plataformacti.cat/sites/default/files/publicacio/255/documents/universidades-y-empresas-ct-10.pdf