Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
Comissió Europea

Aquest document és una guia ràpida que permet entendre Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació (RIS3).

“RIS3 serà la base per a les inversions dels Fons Estructurals en R & I, com a part de la contribució de la futura política d’ocupació i creixement per al 2.020.

En termes més generals, l'especialització intel·ligent implica un procés de desenvolupament d'una visió, la identificació d'avantatges competitius, la fixació de prioritats estratègiques i fent ús de polítiques intel·ligents per maximitzar el potencial de desenvolupament basat en el coneixement de totes les regions, forts o febles, d'alta tecnologia o de baixa tecnologia.

Aquest lloc ofereix un recurs únic i una plataforma per als professionals de Desenvolupament Regional en desenvolupament d'aquestes estratègies, així com els seus socis empresarials i el món acadèmic.”