Data publicació: 
15 juliol 2014
Autor: 
Generalitat de Catalunya

"La Unió Europea treballa per fer d’Europa un territori capaç de competir amb els grans centres econòmics mundials, els Estats Units, el Japó i les potencies emergents com ara el Brasil, Rússia, l'Índia o la Xina. Per aconseguir-ho, la prioritat immediata és tornar a créixer i crear llocs de treball, sense oblidar desafiaments molt importants com la competència global, el canvi climàtic o l’envelliment de la població. Per fer-ho a Catalunya, volem comptar amb la teva opinió.

L’estratègia Europa 2020 és la resposta de la Comissió Europea a aquests grans reptes i se centra en la promoció d’un creixement industrial intel·ligent, sostenible i integrador. Per aconseguir-ho, la Comissió Europea reorienta la política de cohesió, fent que els estats i les regions treballin en un procés d’especialització intel·ligent que es coneix com a RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategy).

Una RIS3 és una agenda de transformació econòmica integral d’àmbit regional basada en la innovació, la recerca i la col·laboració entre agents del sistema. Dins el procés RIS3, les regions europees han de prioritzar la seva activitat econòmica en base als seus avantatges competitius i la seva massa crítica. Catalunya ha dut a la pràctica aquesta agenda a través del RIS3Cat, que identifica 7 àmbits sectorials prioritaris:

  • Indústria Agroalimentària
  • Indústries de la Química, Energia i Recursos
  • Indústries de la Mobilitat Sostenible
  • Indústria del Disseny
  • Indústries Culturals i basades en l’Experiència
  • Indústries de la Salut i Ciències de la Vida
  • Sistemes Industrials

L’agenda RIS3 dóna molta importància a la implicació de tots els actors del sistema (empreses, universitats, administració i societat civil) en el procés. Per tot això, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Indústria demana la participació d’empreses i altres agents econòmics a l’hora de definir l’estratègia específica de cadascun d’aquests àmbits."