08
28 setembre 2018
Butlletí 08
Josep A. Planell, President de l'ACUP

Des de la seva creació l’any 2013, la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació ha elaborat un seguit d’activitats i projectes que busquen articular espais de debat i reflexió per afrontar els reptes socials i econòmics que la societat catalana te per endavant. Sota aquesta lògica s’han realitzat seminaris, reunions d’experts, conferencies i projectes estratègics que situen al centre el coneixement i la innovació pel desenvolupament econòmic i social del territori. En totes aquestes activitats des de la Plataforma CTI s’ha impulsat la creació de sinergies entre diferents actors de la triple hèlix (universitats, empreses i administracions públiques). D’aquesta manera, en aquests cinc anys s’han abordat temàtiques com el desenvolupament territorial, la innovació social, el capital humà i, mes recentment, el futur del treball.

[+]

Continguts audiovisuals del seminari "El futur del treball: tecnologies, competències, valors i coneixements en l’horitzó 2030"

  - Vídeo-resum [+]

  - Sessions completes [+]

  - Entrevistes [+]

  - Imatges [+]

 

Subscriu-te al butlletí

Arxiu de butlletins