Universidades y Empresas. Apuntes para crear sinergias con sentido
13 desembre 2018
Guy Haug, Pello Salaburu, Senén Barro, Josep M. Vilalta, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, María Ramos, Francisco Marcellán, María Antonia García Benau, Juan Hernández Armenteros i Blas Furió Párraga

Aquest dijous 13 de desembre, a l'Oficina a Espanya de la Comissió Europea, s'ha presentat el desè Quadern de Treball publicat per Studia XXI, que porta per títol "Universidades y Empresas. Apuntes para crear sinergias con sentido". En el context d'una jornada de treball que s'ha estès al llarg del matí i a partir de les conclusions i recomanacions d'acció que proposen els autors del document, s'han determinat les línies d'acció que permetin a ambdues institucions estrènyer vincles, identificar àrees de treball conjunt, detectar problemes i proposar vies de solució, i establir una agenda de treball coordinada.

Aquest nou document reprèn qüestions que són presents en el debat públic i obre nous interrogants que ajudin a entendre una mica millor el sentit de les sinergies entre les universitats i les empreses.

Amb les notes per a la discussió que proposen Guy Haug, Pello Salaburu, Senén Barro, Josep M. Vilalta, Federico Gutiérrez-Solana, Maria Ramos, Francisco Marcellán, María Antonia García Benau, Juan Hernández Armenteros i Blas Furió Párraga, autors d'aquest document , Studia XXI pretén donar una mica de llum sobre algunes qüestions que haurien de caracteritzar una àmplia conversa en la qual tots ens sentim representats, perquè estem convençuts que els vincles entre el sistema productiu i el sistema educatiu han de ser reconsiderats, amb lucidesa i amb flexibilitat.